فرم گواهی حضور در جلسه دفاع

برای دریافت فرم گواهی حضور اینجا کلیک کنید

نحوه گردش کار پایان نامه

 تحصیلات تکمیلی

نحوه گردش کار پایان نامه ها

مرحله

 

اقدامات

مسئولیت و پیگیری

دانلود فرمها

 

 

انتخاب موضوع

 

 

 

-1 انتخاب موضوع

- مشورت با استادان گروه ، انتخاب موضوع ، تعیین استاد راهنما ، مشاور

- تکمیل فرم پروپوزال زیر نظر اساتید راهنما ومشاور و تأئید آن

- تهیه سایر مدارک( انتخاب واحد آخرین نیمسال تأئیدیه تکراری نبودن موضوع و ... )

- تحویل فرم پروپوزال تايپ شده و سایر مدارک به مدیر گروه تخصصی

دانشجو

فرم پروپوزال

 

فرم تکراری نبودن موضوع

 

تصویب

 

 

-1 تصویب گروه

بررسی و طرح پروپوزال در شورای تخصصی گروه و ارسال پروپوزال به شورای پژوهشی در صورت تصویب

گروه تخصصی

دانشجو

 

 

2-تصویب شورای پژوهشی

بررسی و طرح پروپوزال در شورای پژوهشی دانشگاه جهت اخذ کد پایان نامه در صورت تصویب

حوزه معاونت پژوهش و فناوری

 

-3 اخذ کد پایان نامه

دریافتکد پایان نامه از سیستم کدینگ پایان نامه سازمان مرکزی دانشگاه

حوزه معاونت پژوهش و فناوری

 


 

 

 

اجرای پایان نامه

صدور ابلاغیه

صدور ابلاغیه تصویب پایان نامه توسط حوزه معاونت پژوهش و فناوری، دریافت ابلاغیه ها توسط دانشجو و تحویل به اساتید

حوزه معاونت پژوهش و فناوری- دانشجو

 

تحویل گزارش پیشرفت کار

اجرای پایان نامه توسط دانشجو زیر نظر اساتید و تهیه گزارش پیشرفت کار مرحله دوم و سوم و ارائه به دانشگاه

دانشجو

فرم گزارش پیشرفت کار

تحویل اولین نسخه پایان نامه

تحویل اولین نسخه پایان نامه به اساتید جهت مطالعه و اظهار نظر

 

دانشجو

 

تحویل نسخه نهایی پایان نامه

تحویل نسخه نهایی پایان نامه به اساید جهت مطالعه و اظهار نظر و اخذ تاییدیه اتمام پایان نامه و تحویل به گروه

دانشجو

 

تحویل نسخه نهایی پایان نامه و فرم تاییده به دانشگاه

تحویل نسخه نهایی پایان نامه و فرم تاییدیه اتمام پایان نامه به گروه تخصصی

دانشجو

 

داوری

اعلام اسامی داوران پیشنهادی

 

 

اعلام اسامی داوران پیشنهادی توسط مدیر گروه تخصصی به معاون پژوهش و فناوری

گروه

 

داوری پایان نامه

 

انتخاب داور و ارسال یک نسخه از پایان نامه جهت داوری

 

حوزه معاونت پژوهش و فناوری

 

اعلام نتیجه بررسی داوری

ارسال فرم داوری به گروه تخصصی توسط معاونت پژوهشی

 

 

حوزه معاونت پژوهش و فناوری- گروه

 

اعلام نتیجه داوری به دانشجو

ابلاغ فرم ارزیابی داوری به دانشجو توسط گروه تخصصی

 

 

دانشجو - گروه

 

انجام اصلاحات پایان نامه

انجام اصلاحات پایان نامه در صورت عدم تایید داوری و انجام مراحل مجدد داوری پایان نامه اصلاح شده

دانشجو - گروه

 

دفاعیه

آمادگی دفاع

اعلام آمادگی دانشجو برای انجام دفاع پایان نامه پس از تایید نهایی داور

 

دانشجو- گروه

 

تعیین زمان و مکان دفاع

تعیین زمان و مکان دفاع توسط راهنما،مشاور و داور با پیگیری دانشجو و تحویل فرم به گروه تخصصی

 

 

دانشجو

فرم آمادگی قبل از دفاع

 

تایید دفاع از طرف گروه

ارسال فرم تعیین زمان و مکان دفاع از طرف گروه تخصصی به معاونت پژوهش و فناوری

 

 

گروه

 

تسویه حساب

انجام تسویه حساب مقدماتی آموزشی و پژوهشی توسط دانشجو و تحویل فرم به معاونت پژوهش جهت صدور ابلاغ دفاعیه

 

حوزه معاونت پژوهش و فناوری- دانشجو

تهیه فرم تسویه حساب

صدور ابلاغ دفاع

صدور ابلاغ برگزاری جلسه دفاعیه حوزه معاونت پژوهشی و تحویل به اساتید راهنما، مشاور و داور توسط دانشجو

 

حوزه معاونت پژوهش و فناوری- دانشجو

 

برگزاری جلسه دفاعیه

برگزاری جلسه دفاعیه با حضور اساتید راهنما، مشاور،داور با حضور مدیر گروه تخصصی و نماینده تحصیلات تکمیلی

دانشجو - گروه- نماینده تحصیلات تکمیلی

 

 

تدوین پایان نامه

 

تدوین پایان نامه

تهیه و تدوین پایان نامه مطابق دستورالعمل ها

راهنمای نگارش پایان نامه

دانشجو

فرم تاییدیه هیات داوران

فرم اطلاعات پایان نامه

فرم تعهد اصالت رساله و پایان نامه

 

تحویل پایان نامه

 

 

تحویل پایان نامه

CD تحویل پایان نامه به اساتید راهنما،مشاور،کتابخانه،گروه تخصصی،تحصیلات تکمیلی، پژهوش بانضمام

دانشجو

فرم تحویل نسخه های پایان نامه

 


 

 

پروپوزال

برای دریافت فرم پروپوزال کارشناسی ارشد اینجا را کلیک کنید

راهنمای نحوه نگارش پایان نامه

برای دریافت راهنمای نگارش پایان نامه اینجا را کلیک نمائید.

دریافت فرم های مورد نیاز بعد از جلسه دفاع کارشناسی ارشد

برای دریافت فرم های مورد نیاز بعد از جلسه دفاع کارشناسی ارشد اینجا را کلیک کنید

دریافت فرم های مورد نیاز قبل از جلسه دفاع کارشناسی ارشد

برای دریافت فرم های مورد نیاز قبل از دفاع اینجا را کلیک کنید

گروه های آموزشی

امروز :

یکشنبه, 30 تیر 1398

راههای تماس با ما

آدرس : فارس-داراب-میدان سرداران

تلفن تماس:5-53523990-071

تلفکس : 07153523900

 

 

ورود کاربران

1391 تحصیلات تکمیلی. کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد داراب می باشد
Powered by Joomla 1.7 Templates