نحوه گردش کار پایان نامه

 تحصیلات تکمیلی

نحوه گردش کار پایان نامه ها

مرحله

 

اقدامات

مسئولیت و پیگیری

دانلود فرمها

 

 

انتخاب موضوع

 

 

 

-1 انتخاب موضوع

- مشورت با استادان گروه ، انتخاب موضوع ، تعیین استاد راهنما ، مشاور

- تکمیل فرم پروپوزال زیر نظر اساتید راهنما ومشاور و تأئید آن

- تهیه سایر مدارک( انتخاب واحد آخرین نیمسال تأئیدیه تکراری نبودن موضوع و ... )

- تحویل فرم پروپوزال تايپ شده و سایر مدارک به مدیر گروه تخصصی

دانشجو

فرم پروپوزال

 

فرم تکراری نبودن موضوع

 

تصویب

 

 

-1 تصویب گروه

بررسی و طرح پروپوزال در شورای تخصصی گروه و ارسال پروپوزال به شورای پژوهشی در صورت تصویب

گروه تخصصی

دانشجو

 

 

2-تصویب شورای پژوهشی

بررسی و طرح پروپوزال در شورای پژوهشی دانشگاه جهت اخذ کد پایان نامه در صورت تصویب

حوزه معاونت پژوهش و فناوری

 

-3 اخذ کد پایان نامه

دریافتکد پایان نامه از سیستم کدینگ پایان نامه سازمان مرکزی دانشگاه

حوزه معاونت پژوهش و فناوری

 


 

 

 

اجرای پایان نامه

صدور ابلاغیه

صدور ابلاغیه تصویب پایان نامه توسط حوزه معاونت پژوهش و فناوری، دریافت ابلاغیه ها توسط دانشجو و تحویل به اساتید

حوزه معاونت پژوهش و فناوری- دانشجو

 

تحویل گزارش پیشرفت کار

اجرای پایان نامه توسط دانشجو زیر نظر اساتید و تهیه گزارش پیشرفت کار مرحله دوم و سوم و ارائه به دانشگاه

دانشجو

فرم گزارش پیشرفت کار

تحویل اولین نسخه پایان نامه

تحویل اولین نسخه پایان نامه به اساتید جهت مطالعه و اظهار نظر

 

دانشجو

 

تحویل نسخه نهایی پایان نامه

تحویل نسخه نهایی پایان نامه به اساید جهت مطالعه و اظهار نظر و اخذ تاییدیه اتمام پایان نامه و تحویل به گروه

دانشجو

 

تحویل نسخه نهایی پایان نامه و فرم تاییده به دانشگاه

تحویل نسخه نهایی پایان نامه و فرم تاییدیه اتمام پایان نامه به گروه تخصصی

دانشجو

 

داوری

اعلام اسامی داوران پیشنهادی

 

 

اعلام اسامی داوران پیشنهادی توسط مدیر گروه تخصصی به معاون پژوهش و فناوری

گروه

 

داوری پایان نامه

 

انتخاب داور و ارسال یک نسخه از پایان نامه جهت داوری

 

حوزه معاونت پژوهش و فناوری

 

اعلام نتیجه بررسی داوری

ارسال فرم داوری به گروه تخصصی توسط معاونت پژوهشی

 

 

حوزه معاونت پژوهش و فناوری- گروه

 

اعلام نتیجه داوری به دانشجو

ابلاغ فرم ارزیابی داوری به دانشجو توسط گروه تخصصی

 

 

دانشجو - گروه

 

انجام اصلاحات پایان نامه

انجام اصلاحات پایان نامه در صورت عدم تایید داوری و انجام مراحل مجدد داوری پایان نامه اصلاح شده

دانشجو - گروه

 

دفاعیه

آمادگی دفاع

اعلام آمادگی دانشجو برای انجام دفاع پایان نامه پس از تایید نهایی داور

 

دانشجو- گروه

 

تعیین زمان و مکان دفاع

تعیین زمان و مکان دفاع توسط راهنما،مشاور و داور با پیگیری دانشجو و تحویل فرم به گروه تخصصی

 

 

دانشجو

فرم آمادگی قبل از دفاع

 

تایید دفاع از طرف گروه

ارسال فرم تعیین زمان و مکان دفاع از طرف گروه تخصصی به معاونت پژوهش و فناوری

 

 

گروه

 

تسویه حساب

انجام تسویه حساب مقدماتی آموزشی و پژوهشی توسط دانشجو و تحویل فرم به معاونت پژوهش جهت صدور ابلاغ دفاعیه

 

حوزه معاونت پژوهش و فناوری- دانشجو

تهیه فرم تسویه حساب

صدور ابلاغ دفاع

صدور ابلاغ برگزاری جلسه دفاعیه حوزه معاونت پژوهشی و تحویل به اساتید راهنما، مشاور و داور توسط دانشجو

 

حوزه معاونت پژوهش و فناوری- دانشجو

 

برگزاری جلسه دفاعیه

برگزاری جلسه دفاعیه با حضور اساتید راهنما، مشاور،داور با حضور مدیر گروه تخصصی و نماینده تحصیلات تکمیلی

دانشجو - گروه- نماینده تحصیلات تکمیلی

 

 

تدوین پایان نامه

 

تدوین پایان نامه

تهیه و تدوین پایان نامه مطابق دستورالعمل ها

راهنمای نگارش پایان نامه

دانشجو

فرم تاییدیه هیات داوران

فرم اطلاعات پایان نامه

فرم تعهد اصالت رساله و پایان نامه

 

تحویل پایان نامه

 

 

تحویل پایان نامه

CD تحویل پایان نامه به اساتید راهنما،مشاور،کتابخانه،گروه تخصصی،تحصیلات تکمیلی، پژهوش بانضمام

دانشجو

فرم تحویل نسخه های پایان نامه

 


 

 

گروه های آموزشی

امروز :

یکشنبه, 30 تیر 1398

راههای تماس با ما

آدرس : فارس-داراب-میدان سرداران

تلفن تماس:5-53523990-071

تلفکس : 07153523900

 

 

ورود کاربران

1391 نحوه گردش کار پایان نامه. کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد داراب می باشد
Powered by Joomla 1.7 Templates