روش تدوین و نگارش گزارش پایانی درس پروژه رشته کامپیوتر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب

گروه کامپیوتر


شیوه نامه تهیه و تدوین گزارش پروژه پایانی

نحوه تهیه و تدوین

یکی از هدفهای اصلی نگارش گزارش پایانی آشنا شدن دانشجو با نحوه نگارش و تنظیم مباحث علمی است. در این مجموعه نحوه تهیه و تدوین گزارش پایانی به منظور استفاده دانشجویان دوره های کاردانی درج شده است.

نکات و موارد کلی

دانشجویان گرامی این بخشها را به ترتیت ذکر شده در هنگام تهیه گزارش رعایت کنند.

·                               صفحه بسم الله

·                               طرح روی جلد (زرکوب) به رنگ طلایی باشد. درج عنوان گزارش پایانی و نام مولف و سال در عطف گزارش ضروری است

·                               صفحه عنوان محتویات، این صفحه شبیه روی جلد است

·                               صفحه تقدیم (در صورت تمایل)

·                               صفحه سپاسگزاری (در صورت تمایل)

·                               چکیده فارسی (حداکثر 250 واژه)

·                               فهرست مطالب (شامل عناوین فصل و عناوین پیوست)

·                               فهرست جدول ، نمودار و شکل (در صورت نیاز)

·                               مقدمه

·                               متن اصلی گزارش

·                               فهرست منابع

·                               پیوستها (در صورت نیاز)

شیوه نگارش

نگارش گزارش پایانی بایدمطابق روش تعیین شده زیرصورت پذیرد:

1 - مطالب به صورت تایپ شده بابرنامه « Word » حرو فچینی شود . متن یا فرمول دست معادلات ، نمودارها ، شکلها و علائم به کاربرده شده باید به وسیله کامپیوتر تایپ شود. متن یا فرمول دست نویس ، پذیرفته نمی شود

2 - کاغذ متن ازنوع تحریرA4 (21 × 5/29 ) باشد.

3- شماره صفحات فرعی الف وب وج و...واصلی 1و2و3و... می باشد که باید 1 سانتی متر بالاتر ازانتهای صفحه قرارگیرد.

4- فونت متن گزارش پایانی با قلم B Zar نازک 14 وتیترهایی اصلی با یاقوت 16 سیاه وتیترها ی کوچکتر با B Zar سیاه 14 تایپ شود. هرصفحه شامل 23 سطر و فاصله بین سطرها ی متن 1 سانتی مترباشد . فاصله ازحاشیه سمت راست و چپ 3 سانتی متر و فاصله بالای صفحه 5/3 سانتی مترو پایین صفحه 3 سانتیمتر باشد. درفونت انگلیسی با قلم تایمز 12 وتیترهای اصلی باقلم سیاه 13 تایمز تایپ شود.

5- معادل انگلیسی واژه های تخصصی فارسی که برای اولین بار به کارمی رود به صورت زیرنویس درصفحه مربوطه درج شود.

6 - زیرنویسها، زیر یک خط پررنگ نوشته شود بطوریکه فاصله پایین ترین زیرنویس تا لبه پایینی کاغذ حاشیه به اندازه 3 سانتیمتر حفظ شود.

توضیحات

1- صفحه تقدیم : درصورت تمایل دانشجومی تواند گزارش پایانی خودرا به شخصیتی تقدیم نماید.

2- صفحه تشکرو قدردانی : عبارتست از قدردانی و تشکر ازکلیه کسانی که دانشجورا در راه رسیدن به هدف یاری نموده اند.

3- چکیده: شامل بحث پیرامون موضوع گزارش پایانی ، شیوه های تحقیق و یافته های کلی پژوهش، حداکثردر250 کلمه دریک صفحه باشد.

4- فهرست مطالب : درفهرست مطالب صفحات او لیه گزارش پایانی ( تقدیم ، سپاسگزاری، چکیده و... ) ذکرنمی شود . فهرست مطالب شامل عنوان فصلها ، بخشها و پیوستها و همراه باشماره صفحه مربوطه است.

5- متن گزارش پایانی: شامل چندین فصل وهرفصل ،شامل چندین قسمت (بخش) خواهد بود. هرفصل را می توان با یک مقدمه کوتاه آغاز نمود که در این صورت مقدمه ، کلیات مربوط به محتوای فصل را بازگومی کند

الف - مقدمه

قبل از شروع متن، یک مقدمه کلی آورده شود . در این قسمت ، هدفهای مورد نظر در گزارش پایانی، روشها، نحوه انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه موردبحث قرار می گیرد.

ب- فصل ها :

بنا به نظردانشجو وتاییداستاد راهنما مطالب مختلف گزارش پایانی در فصول جداگانه بر حسب اولویت و اهمیت طرح مباحث ،سازمان دهی می شود.

6- پیوست ها : قسمت اصلی گزارش  نباید حاوی داده ها و همچنین حاوی برنامه های نرم افزاری باشد، در صورت داشتن مطالبی باید در پیوست گزارش اورده شود.

7- شیوه شماره گذاری: صفحه های داخل جلد و بسم ا... شماره گذاری نمی شود.

صفحه های بعدی با حروف ابجد (الف، ب، ج، د، ه، و،ز ...) شماره گذاری می شودو شماره گذاری با عدد از مقدمه تا انتهای گزارش پایانی ادامه خواهد داشت .

الف - شماره گذاری موضوع ها: موضوع های اصلی گزارش پایانی به چند فصل و هر فصل نیز ممکن است به چند قسمت (بخش) تقسیم گردد. هر یک از بخشهای فصل ، با دو شماره که با خط فاصله از یکدیگر جدا شده اند مشخص می گردد. عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره ترتیب بخش مورد نظر است .در صورتی که هربخش دارای زیر بخش باشد، شماره بخش در سمت چپ عدد فوق قرار می گیرد.  مثلا4-3-1 یعنی زیر بخش اول از بخش سوم فصل چهارم .

ب- شماره گذاری روابط و فرمول ها :

هر رابطه یا فرمول، مطابق روال قبلی مشخص می گردد. عددسمت چپ شماره فصل و عدد سمت راست نشانگر ترتیب رابطه در هر فصل می باشد مثلا رابطه چهارم در فصل سوم به صور ت (3-4 ) نشان داده می شود .

ج- شماره گذاری شکلها و نمودارها:

در پایین شکل یا نمودار مثلاً شکل شماره 3 در فصل دوم بصورت( شکل شماره 2-3: عنوان شکل)

د- شماره گذاری جداول:

در بالای آنها مثلاً جدول شماره 5 در فصل سوم بصورت( جدول شماره 3-5: عنوان جدول)

ه- نحوه ارجاع به منبع و مأخذ مورد استفاده: نام خانوادگی نویسنده و سال انتشار مثلاً (منزوی، 1381)

8- منابع  :

منابع مورد استفاده در متن به صورت خلاصه { نام نویسنده ،سال انتشاراثر،شماره صفحه } ذکر گردیده و مشخصات کامل منبع در آخر گزارش پایانی آورده می شوند: فهرست منابع بر حسب الفبای فارسی یا لاتین به  صورت زیر تنظیم می شود و شماره گذاری می گردد:

-  نام خانوادگی نویسنده :

- نام نویسنده

- سال انتشار

- عنوان کتاب ، مقاله ،گزارش

نام ناشر،مجله، سمینار یا موسسه علمی که مقاله در آن چاپ شده یا نام دانشگاهی که در آن ارائه شده است.

- شماره مجله یا شماره جلد کتاب .

تذکر: مطالب فوق با علامت ویرگول از یکدیگر جدا شود . در ذکر منبع از مدل زیر پیروی شود:

1- امیر ابراهیمی، مسرت، 1380 ، نان ، الگوی قدیمی قضایی ، پیچیدگی های اجتماعی جدید در تهران، همایش موازین توسعه و ضدتوسعه فرهنگی - اجتماعی شهر تهران: سازمان فرهنگی - هنری شهرداری تهران .

2- پیکری، محمود- مهربانی، ارجمند، 1382، مبانی تصفیه آب، اصفهان: انتشارات ارکان.

3- گیدنز ،آنتومی ، 1378 ، تجدد و تشخص ، جامعه و هویت شخصی در عصر جدید( ترجمه ناصر موفقیان )، تهران: نشرنی.

 

 

گروه های آموزشی

راههای تماس با ما

آدرس : فارس-داراب-میدان سرداران

تلفن تماس:5-53523990-071

تلفکس : 07153523900

 

 

1391 روش تدوین و نگارش گزارش پایانی درس پروژه رشته کامپیوتر. کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد داراب می باشد
Powered by Joomla 1.7 Templates